Możesz pomóc budować świat równych możliwości przekazując dowolną kwotę na 64 1240 1503 1111 0000 1753 2101 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

Wolontariat na rzecz uchodźców i migrantów

Program na rzecz uchodźców z Ukrainy

W tym programie wolontariusze wspierają pracowników Centrum Wolontariatu w organizacji spotkań integracyjnych dla uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Są to najczęściej zajęcia o charakterze warsztatów manualnych, wyjęcia kulturalne, wycieczki krajoznawcze i inne.

Do zadań wolontariuszy należy:

przygotowanie i transport materiałów na spotkania

prowadzenie warsztatów (jeśli wolontariusze wyrażają taką chęć)

pomoc w opiece nad dziećmi (np. gdy matki uczestniczą w zajęciach lub podczas wyjazdów)

rozmowa z uchodźcami w języku polskim w ramach tzw. speaking clubów (spotkań wzmacniających kompetencje językowe)

uczestnictwo w akcjach solidarnościowych, np. pisanie listów do rannych żołnierzy czy szycie kostek rehabilitacyjnych dla osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych.

Żeby zostać wolontariuszem nie musisz znać języków obcych. Komunikujemy się w języku polskim. Poszukujemy osób empatycznych, lubiących kontakt z ludźmi, chętnych do zawierania nowych znajomości. Umiejętności animacyjne i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi mile widziane.

Wolontariusze realizują swoje zadania przy wsparciu pracowników Wolontariatu. 

Jeśli interesuje Cię dialog międzykulturowy, chcesz poznać ciekawych ludzi, nabyć nowe umiejętności lub po prostu zrobić coś dobrego dla Sąsiadów ten program jest właśnie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Akademia Radości w Ośrodku dla Cudzoziemców w Bezwoli

Wolontariusze jeżdżą do Ośrodka dla Cudzoziemców w Bezwoli dwa razy w miesiącu. Organizują zajęcia integracyjne dla przebywających tam dzieci. Poprzez zabawę uczą języka polskiego i kultury polskiej. Dzieci pochodzą m.in. z Afganistanu, Syrii, Iraku, Czeczenii, Krajów Afrykańskich. 

W większości przypadków znają tylko kilka słów w języku polskim. Nie przeszkadza im to jednak w udziale w zabawach i animacjach proponowanych przez wolontariuszy.

Zajęcia prowadzą ochotnicy, zazwyczaj w pięcioosobowych grupach. Zabierają ze sobą z Lublina materiały oraz zabawki. Kiedy tylko to możliwe, zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu. Zimą i w trakcie deszczowej aury gościmy w świetlicy na terenie ośrodka.

Zapewniamy transport wolontariuszy oraz opiekę koordynatora.

Jeśli lubisz zabawy z dziećmi, poznawanie innych kultur i nowe wyzwania ten wolontariat jest właśnie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

UWAGA: wejście na teren ośrodka wymaga specjalnej zgody Urzędu ds. Cudzoziemców. Zgoda ta wydawana jest imienni dla poszczególnych wolontariuszy co wydłuża proces rekrutacji. 

Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem wolontariuszy zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK (w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego (w tym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600),