Projekt „Wspólna sprawa-przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego Programu readaptacji społecznej”.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Data realizacji: 01.05.2021 r. – 31.12. 2022 r.

Projekt zakładał przygotowanie i wdrożenie programu readaptacji społecznej osób w kryzysie bezdomności z wykorzystaniem potencjału społeczności lokalnej. W ramach przedsięwzięcia odbyły się szkolenia dla wolontariuszy, uruchomiono mieszkanie treningowe, którego mieszkańcy przeszli autorski program wsparcia psychospołecznego, wydano publikację dotyczącą pracy z osobami w kryzysie bezdomności.