Możesz pomóc budować świat równych możliwości przekazując dowolną kwotę na 64 1240 1503 1111 0000 1753 2101 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej

Czym się zajmuje?

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej wspiera osoby osadzone oraz osoby opuszczające zakłady karne w procesie readaptacji społecznej. Pomaga też osobom, których bliscy zostali objęci karą pozbawienia wolności.

Wsparcie kierowane jest do kobiet i mężczyzn.

Oferujemy:

  • pomoc psychologiczną
  • konsultacje prawne
  • wsparcie terapeuty uzależnień
  • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe
  • wsparcie doraźne (żywność, leki, odzież, artykuły chemiczne, bilety komunikacji miejskiej, dopłatę do bieżących zobowiązań)
  • wsparcie informacyjne i administracyjne, pomoc w sprawach urzędowych
  • pomoc w znalezieniu pracy i mieszkani

Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie świadectwa zwolnienia z jednostki penitencjarnej. Do otrzymania wsparcia kwalifikują się osoby, które opuściły zakład karny nie wcześniej niż 90 dni przed datą zgłoszenia się do ośrodka. Zakres pomocy ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta, w oparciu o przedstawione dokumenty potwierdzające jego sytuację.

Prowadzimy dom readaptacyjny dla byłych więźniów, w którym osoby bez dachu nad głową, po opuszczeniu jednostki penitencjarnej mogą zamieszkać na okres do 3 miesięcy. Pobyt w domu jest ściśle związany z realizacją przygotowanego wspólnie z psychologiem programu readaptacyjnego, polegającego na uporządkowaniu  spraw osobistych, uzupełnieniu wykształcenia, podjęciu zatrudnienia, czy w zależności od potrzeb, terapii. Mieszkańcy domu, przy wsparciu psychologa i coacha realizują wszelkie obowiązki wynikające ze wspólnego zamieszkiwania: sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów. Jest to swoisty trening codziennych czynności przed całkowitym usamodzielnieniem. Aby uzyskać pomoc Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej zadzwoń pod numer: 515 447 779 lub napisz na pomocpostpenitencjarna.lublin@gmail.com

Godziny otwarcia:

OPP dla mężczyzn:

Poniedziałek 9:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 10:00 – 18:00
Czwartek 8:00 – 16:00

OPP dla Kobiet:

Wtorek 8:00-16:00
Środa 10:00-18:00
Czwartek 12:00-16:00

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.