Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej

Czym się zajmuje?

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej wspiera osoby osadzone oraz osoby opuszczające zakłady karne w procesie readaptacji społecznej. 

Wsparcie kierowane jest do kobiet i mężczyzn. 

Oferujemy:

  • pomoc psychologiczną
  • konsultacje prawne
  • wsparcie terapeuty uzależnień
  • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe
  • wsparcie doraźne (żywność, leki, odzież, artykuły chemiczne, bilety komunikacji miejskiej)
  • wsparcie informacyjne i administracyjne, pomoc w sprawach urzędowych
  • pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania
Prowadzimy dom readaptacyjny dla byłych więźniów, w którym osoby bez dachu nad głową, po opuszczeniu jednostki penitencjarnej mogą zamieszkać na okres do 3 miesięcy (warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie, które zostało wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zgłoszenia się do OPP) Pobyt w domu jest ściśle związany z realizacją przygotowanego wspólnie z psychologiem programu readaptacyjnego, polegającego na uporządkowaniu  spraw osobistych, uzupełnieniu wykształcenia, podjęciu zatrudnienia, czy w zależności od potrzeb, terapii. Mieszkańcy domu, przy wsparciu psychologa i coacha realizują wszelkie obowiązki wynikające ze wspólnego zamieszkiwania: sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów. Jest to swoisty trening codziennych czynności przed całkowitym usamodzielnieniem. Aby uzyskać pomoc Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej zadzwoń pod numer: 515 447 779 lub napisz na pomocpostpenitencjarna.lublin@gmail.com

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.