Punkt wsparcia migrantów

Czym się zajmujemy?

Oferujemy wsparcie migrantów w zakresie:

  • asystencji przy załatwianiu spraw urzędowych
  • wizyt u lekarza
  • tłumaczeń
  • wsparcia edukacyjnego
  • pomocy w nauce języka
  • wsparcia rzeczowego ( w uzasadnionych przypadkach)

Ofertę kierujemy do migrantów i uchodźców bez względu na pochodzenie i status prawny.

logo_wolontariat

Współpracujemy z Urzędem ds. Cudzoziemców w zakresie programów integracyjnych realizowanych na terenie ośrodków dla cudzoziemców w Bezwoli, Białej Podlaskiej i Kol. Horbów. Prowadzimy ukierunkowane na naukę języka i kultury polskiej działania dla dzieci i dorosłych. Mentorzy międzykulturowi oraz wolontariusze prowadzą także zajęcia integracyjne w polskich szkołach. Ich celem jest promocja wielokulturowości i dialogu międzykulturowego, zwłaszcza w szkołach do których uczęszczają dzieci cudzoziemców.

Istotnym wsparciem jest też życzliwa obecność wolontariuszy, który poprzez rozmowę, spotkania czy wspólne spędzanie czasu pomagają zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu.