Możesz pomóc budować świat równych możliwości przekazując dowolną kwotę na 64 1240 1503 1111 0000 1753 2101 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

Punkt wsparcia migrantów

Czym się zajmujemy?

Wspieramy migrantów w zakresie:

  • nauki języka polskiego jako obcego
  • konsultacji psychologicznych
  • pomocy prawnej
  • pomocy medycznej (tłumaczenia medyczne, pomoc w skorzystaniu z publicznej opieki zdrowotnej)
  • opieki nad dziećmi
  • integracji
  • poruszania się po rynku pracy
  • zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych.

Pomoc uchodźcom realizujemy w oparciu o autorski model integracji pod nazwą „Domy Nadziei”. Program ten opiera się na wspieraniu cudzoziemców w trzech obszarach: edukacja językowa, rynek pracy i wsparcie mieszkaniowe. W ramach wymienionych modułów organizujemy m.in. kursy języka polskiego zakończone możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu certyfikującego, pomoc psychologiczną, konsultacje prawne, kursy zawodowe, wsparcie w zakresie korzystania z publicznej opieki medycznej, opiekę nad dziećmi oraz możliwość czasowego zamieszkania w tzw. „Domach Nadziei”, spotkania integracyjno-edukacyjne.

Celem naszej pomocy jest usamodzielnienie się osób, które ze względu na trudną sytuację w ich kraju pochodzenia zmuszone były do jego opuszczenia.

Kluczową rolę w naszym modelu odgrywają ludzie- integratorzy, mentorzy międzykulturowi. Ich życzliwa obecność i wsparcie pozwala uchodźcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, nawiązać relacje i podjąć nowe aktywności. Zatrudniamy specjalistów- psychologów, prawników, mentorów kulturowych, ale istotną rolę odgrywają też zaangażowani na tym polu wolontariusze.

W szczególnych przypadkach świadczymy pomoc rzeczową.

Do tej pory z naszego programu skorzystały m.in. osoby narodowości ukraińskiej, białoruskiej, czeczeńskiej, afgańskiej, syryjskiej, palestyńskiej, irańskiej.

Program rekomendowany jest przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.