Możesz pomóc budować świat równych możliwości przekazując dowolną kwotę na 64 1240 1503 1111 0000 1753 2101 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

Wolontariat na rzecz osób bezdomnych i ubogich

Gorący Patrol

W tym programie pomagamy osobom doświadczającym bezdomności i skrajnie ubogim. Jako wolontariusz możesz zaangażować się w działania osłonowe i integracyjne.

Zwykle wolontariusze rozpoczynają przygodę z tym programem od wydawania gorących posiłków, w prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie stołówce. 

Posiłki wydawane są codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 18:30-20:00. Wolontariusz może wybrać pasujący mu dzień lub dni (jeśli ma więcej czasu).

Zespół wolontariuszy

Każdego dnia w stołówce zaangażowanych jest od 5 do 7 wolontariuszy. Za pracę zespołu odpowiada koordynator dnia, który jest odpowiedzialny m.in. za dostarczenie posiłku oraz podział obowiązków danego dnia.

W miarę zapoznania się ze środowiskiem ochotnicy przejmują inne role:

Organizują spotkania integracyjne, warsztaty psychoedukacyjne dla osób w kryzysie bezdomności i skrajnie ubogich.

Jako streetworkerzy uczestniczą w działaniach mobilnych ( specjalnie przygotowanym busem wyposażonym w koce, apteczkę oraz ciepły posiłek odwiedzają pustostany i miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, by reagować na bezpośrednie zagrożenie życia lub motywować przebywające w miejscach niemieszkalnych osoby do aktywności w postaci odwiedzenia stołówki czy łaźni)

pełnią rolę asystentów - cicerone- osób wychodzących z bezdomności (asystują przy załatwianiu spraw urzędowych, motywują do podejmowania aktywności itp.)

Wszystkie działania wolontariuszy są wspierane przez koordynatorkę – Martę Bernaszuk oraz przez biuro Centrum Wolontariatu.

Jeśli masz w sobie trochę empatii i otwartości, chcesz zrobić coś dobrego dla innych, nie jesteś konfliktowy, ten wolontariat jest właśnie dla Ciebie. Nie musisz posiadać specjalnych umiejętności, zadbamy o to, byś rozwinął je w naszym programie. 

Zainteresowało Cię to działanie? Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

 Zakres zaangażowania i ścieżka rozwoju w wolontariacie na rzecz osób doświadczających bezdomności zależy wyłącznie od Ciebie. Robisz tyle, na ile masz czas i możliwości.