Możesz pomóc budować świat równych możliwości przekazując dowolną kwotę na 64 1240 1503 1111 0000 1753 2101 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

Nasza organizacja dostała się do programu grantowego Fundacji Biedronki „Akcja Jajeczko”. Jego celem jest przygotowanie spotkań wielkanocnych dla grup szczególnie wrażliwych, głównie seniorów. Poprzez tę inicjatywę chcemy aktywnie przeciwdziałać samotności, z którą często borykają się osoby starsze. Od Fundacji Biedronki na działania otrzymaliśmy 10 000zł!

Program „Akcja Jajeczko” zapewnia finansowe wsparcie dla organizacji, które planują przygotować uroczyste śniadania wielkanocne, stanowiące nie tylko okazję do wspólnego spożywania posiłków, ale przede wszystkim szansę na budowanie relacji społecznych, integrację oraz wzajemne wsparcie. Projekt jest skierowany do najbardziej wrażliwych grup społecznych, przede wszystkim seniorów dotkniętych lub zagrożonych samotnością.

„Akcja Jajeczko” ma na celu stworzenie bezpiecznej i serdecznej przestrzeni, w której osoby starsze będą mogły spotkać się, podzielić doświadczeniami oraz cieszyć się atmosferą wspólnoty w czasie świąt wielkanocnych.

Codziennie świadcząc pomoc osobom w kryzysie bezdomności i skrajnie ubogim wiemy, że samotność to problem, z którym boryka się wiele osób. Większość z nich to osoby starsze, seniorzy. Chcieliśmy aby w te Święta Wielkanocne na ich twarzach zagościł uśmiech. To dlatego zgłosiliśmy się do Fundacji Biedronki z prośbą o wsparcie naszej akcji. Dzięki niemu oraz wsparciu indywidualnych darczyńców, które do nas spływa nasze stoły będą uginały się od świątecznej pyszności. Wolontariusze zadbają o serdeczną, pełną rodzinnego ciepła atmosferę.

Do projektu „Akcja Jajeczko” zakwalifikowało się 46 organizacji, w tym nasza, dlatego zapraszamy na wielkanocne spotkanie, które odbędzie się 31 marca 2024 r. w naszej stołówce przy ul. Krochmalnej 22. Uwaga, obowiązują zapisy. Wszystkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 81 534 26 52

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil” realizowany obecnie z ponad 1000 Kół Gospodyń Wiejskich, które organizują posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i programy na rzecz Ukrainy.

Na programy społeczne przeznaczyła ponad 180 mln złotych (status na marzec 2024).