Możesz pomóc budować świat równych możliwości przekazując dowolną kwotę na 64 1240 1503 1111 0000 1753 2101 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wsparcia Centrum Wolontariatu poprzez przekazanie na nasze działania 1,5 % podatku. Zbieramy go za pośrednictwem naszego partnera Stowarzyszenia „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego. Aby przekazać swoje 1,5 % na rzecz naszych podopiecznych wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać KRS nr 0000201268. Wpisując cel szczegółowy „Domy Nadziei” możecie być Państwo pewni, że darowizna trafi na nasze kontro.

Przeznaczymy ją w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych na prowadzenie programu readaptacji społecznej pod nazwą Domy Nadziei. Program skierowany jest do osób w kryzysach- uchodźców, osób bezdomnych czy opuszczających zakłady karne. Jego celem jest usamodzielnienie się uczestników i ich powrót do funkcjonowania w społeczeństwie. Istotą programu jest zapewnienie dachu nad głową, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, socjoterapia oraz wsparcie na rynku pracy poprzez pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i umożliwienie podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. W pierwszym miesiącu miejsce w domu jest bezpłatne, potem uczestnicy partycypują w kosztach swojego utrzymania, co uczy ich samodzielności i zapobiega przyjmowaniu roszczeniowych postaw.

Przekazane przez Państwa środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Domów Nadziei (czynsz i opłaty eksploatacyjne) oraz produkty pierwszej potrzeby dla osób rozpoczynających udział w programie (żywność, środki czystości, bieliznę, leki i zaopatrzenie medyczne).

Wpisując w swoim zeznaniu podatkowym KRS 0000201268 i cel szczegółowy „Domy Nadziei” wspierasz tych, którzy po licznych upadkach chcą żyć zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Twój 1,5% ro realne wsparcie dla tych osób, jak uścisk dłoni przyjaciela.

Już teraz dziękujemy serdecznie tym z Państwa, którzy zdecydują się nas wesprzeć.