Możesz pomóc budować świat równych możliwości przekazując dowolną kwotę na 64 1240 1503 1111 0000 1753 2101 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

Zapraszamy Szkolne Koła Wolontariatu do wolontariackiej Akcji Para do Pary, która polega na zebraniu jak największej liczby skarpetek i rękawiczek i czapek dla osób dorosłych, które zostaną przekazane osobom doświadczającym bezdomności i skrajnie ubogim przebywającym w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie, podopiecznym Stowarzyszenia, którzy korzystają z posiłków w stołówce przy ul. I-go Maja w Lublinie.

Rzeczy mogą być nowe lub używane (w przypadku rzeczy używanych: czyste, nie dziurawe, bez przetarć)

Akcja trwa od 1 września do 30 października i odbywa się w ramach programu Korpus Solidarności.

Każda grupa może dostarczyć rzeczy osobiście do Centrum Wolontariatu, ul. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin w godzinach 9:00-18:00 lub wysłać za pośrednictwem poczty na w/w adres.

Oficjalne dane mówią, że w Lublinie przebywa ok. 300 osób doświadczających bezdomności. W rzeczywistości może ich być nawet dwa razy tyle. Ze stołówki prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie w sezonie zimowym korzysta codziennie ok. 70 osób bez dachu nad głową i skrajnie ubogich (żyjących bez energii elektrycznej i ogrzewania). Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy mogą zjeść gorący posiłek i napić się herbaty. To pozwala im ogrzać się przed nocą, którą często spędzają w wiatach śmietnikowych czy pustostanach. Dodatkowo wydajemy im czystą, ciepłą bieliznę, rękawiczki i skarpety, a także witaminy i suplementy, które pomagają przetrwać ciężki zimowy czas.

W jednym sezonie grzewczym wydajemy ok. 2000 par rękawic, skarpet i ok.1000 czapek.

Dołącz do nas już dziś.