P

Projekt „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”, realizowany jest przez Wojewodę Lubelskiego – Lidera oraz partnerów: Fundacja Instytutu na Rzecz Państwa Prawa oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

W ramach podwykonawstwa Centrum Wolontariatu prowadzi punkt wsparcia migrantów. Przez trzy dni w tygodniu trzech mentorów międzykulturowych w ramach swoich dyżurów świadczy różnego rodzaju wsparcie dla  cudzoziemców (działania integracyjne, pomoc psychologiczna, udzielanie informacji w bieżących sprawach i problemach).

Dyżury mentorów odbywają się w poniedziałki w godz. 10:00-16:00, wtorki (10:00-18:00), środy (10:00-16:00).

Adres:

Punkt Wsparcia Migrantów – Pracownia Integracji

ul. Głęboka 17

20-612 Lublin

E-mail: lublin@wolontariat.org.pl

Mentorzy międzykulturowi:

Irena Cherevyk – język polski, ukraiński, rosyjski

kontakt: + 48 737 511 718

Behnam Rahbarifard – język polski, angielski, arabski i perski

kontakt: + 48 799 766 985

Jacek Wnuk – język polski i rosyjski

kontakt: + 48 507 060 056

Zakres wsparcia migrantów:

a) identyfikacja grup szczególnego traktowania, w tym osób niepełnosprawnych, samotnie wychowujących dzieci, ofiar przemocy oraz opracowywanie i udzielanie takim osobom pomocy adekwatnej do potrzeb,

b) działania integracyjne, wprowadzające obywateli państw trzecich w społeczeństwo, przyjmujące i ułatwiające dostosowanie się, w tym umożliwiające pozyskiwanie informacji o prawach i obowiązkach, o dostępności do usług pomocniczych, wspierające uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym kraju przyjmującego,

c) wsparcie migrantów w pokonywaniu bariery językowej, w tym w postaci dostępu do pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego,

d) wsparcie w komunikacji pomiędzy cudzoziemcami, a polskimi instytucjami i społecznościami lokalnymi, obejmujące m.in. usługi tłumaczeniowe,

e) wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, takich jak poszukiwanie mieszkania, pomoc w dostępie do rynku pracy, sprawdzanie umów najmu czy zatrudnienia, asystentura w placówkach medycznych i podczas wizyt medycznych, nauka topografii miasta i identyfikacji punktów docelowych,

f) wsparcie psychologiczne.