ks. Mieczysław Puzewicz: przewodniczący Rady Programowej, kapłan archidiecezji lubelskiej, w l. 1997-2010 wikariusz biskupi ds. młodzieży, rzecznik prasowy ś.p. abpa Józefa Życińskiego i archidiecezji (do 2012). Założyciel i przewodniczący Rady Programowej Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Do 2017 r. dyrektor rozgłośni diecezjalnej Radia „eR”. Obecnie red. naczelny lubelskiej edycji Niedzieli, delegat ds. pomocy wykluczonym i członek zarządu Centrum Jana Pawła II w Lublinie.

Od 2012 r. członek Prezydium Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości.

Inicjator programów na rzecz pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, w ramach kampanii „Budujcie Cywilizację Miłości”. Koordynator akcji pomocy humanitarnej m.in. dla Kuby, Ukrainy, Gruzji, Kenii i Tanzanii. Pomysłodawca akcji „Dar Życia” na rzecz przekazywania tkanek i narządów do przeszczepów oraz Funduszu Stypendialnego „Szansa dla 1000”. Współautor projektu „Nowa Droga” na rzecz resocjalizacji młodych więźniów.

Dziennikarz radiowy oraz internetowy, sprawozdawca m.in. z pielgrzymek Jana Pawła II oraz z wizyty Benedykta XVI na Kubie (2012).

Został wyróżniony m.in międzynarodową nagrodą im. Jana Pawła II Veritatis Splendor- Blask Prawdy przyznawaną przez międzynarodową kapitułę, oraz medalem Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości przyznawanym przez Ministra Sprawiedliwości.