Justyna Orłowska: prezes Zarządu, z Centrum Wolontariatu związana od 2003 r., trener szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, współautorka standardów funkcjonowania sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Na co dzień zajmuje się organizacją pracy biura oraz programów tematycznych. Prywatnie miłośniczka spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Anna Zbiciak: Zastępca prezesa Zarządu, psycholog, pedagog, koordynatorka programu wolontariackiego „Druga Szansa” skierowanego do młodych sprawców przestępstw w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. Udziela wsparcia psychologicznego m.in. osobom bezdomnym, młodzieży z problemami, byłym więźniom, zaangażowana w pracę prowadzonego przez Stowarzyszenie Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej oraz w nowatorski program resocjalizacyjny „Nowa Droga”. Prywatnie artystka, miłośniczka wszystkiego co naturalne.

Jolanta Woźniak: skarbnik Zarządu, księgowa. Koordynuje działaniami młodzieżowej grupy wolontariuszy, wychowawca młodzieży, kierownik w placówkach wypoczynku, prowadzi szkolenia dla wychowawców. Na co dzień zajmuje się sprawami personalnymi oraz rachunkowymi. Prywatnie uwielbia śpiewać.

Anton Blazheiev: sekretarz Zarządu, koordynator programu „W Drodze” wolontariat na rzecz uchodźców, autor licznych inicjatyw edukacyjnych i integracyjnych, z wykształcenia historyk. Angażuje się w działania na rzecz uchodźców wewnętrznych w Gruzji oraz uchodźców w Brześciu. Prywatnie człowiek orkiestra. Uwaga! Zaraża uśmiechem.

Aneta Adamczuk: członkini Zarządu, koordynatorka wolontariatu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, przygotowuje wolontariuszy do zaangażowania na oddziałach szpitalnych. Jest niezastąpioną animatorką eventów dla dzieci. Prywatnie osoba niesamowicie ciepła i optymistyczna.