Jacek Wnuk: koordynator działań na rzecz cudzoziemców migrantów i uchodźców, specjalista w zakresie programów integracyjnych. Trener szkoleń dla wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Prowadzi liczne, autorskie warsztaty z zakresu m.in. pracy w grupie, pracy metodą projektu, czy pracy z uchodźcami. Z Centrum Wolontariatu związany od początku jego istnienia. W wolnych chwilach gotuje i robi to naprawdę świetnie.

Karolina Wychowaniak: psycholog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji, koordynatorka Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej prowadzonego przez Stowarzyszenie. Realizatorka innowacyjnego programu resocjalizacji „Nowa Droga”. Koordynuje także działania na rzecz uchodźców wewnętrznych w Gruzji z ramienia partnerskiej organizacji Stowarzyszenia Solidarności Globalnej oraz Centrum Wolontariatu. Prywatnie każdą wolną chwilę spędza w górach, które uwielbia.

Ewa Pankiewicz: psycholog, świadczy pomoc psychologiczną m.in. na rzecz osób bezdomnych oraz byłych więźniów w innowacyjnym projekcie resocjalizacyjnym Nowa Droga. Koordynatorka międzynarodowej grupy wolontariuszy Omnes Gentes, specjalistka ds. edukacji międzykulturowej, koordynuje pracę Pracowni Integracji. Wolontariuszka w programach młodzieżowych realizowanych na Kubie. Posługuje się biegle językami hiszpańskim i angielskim. W kręgu jej zainteresowań znajdują się kwestie związane z edukacją globalną, fair trade, działalnością misyjną.

Aneta Serafin- Żukowska: pracownik administracyjny, koordynatorka projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL. Prywatnie mama Ali i miłośniczka zdrowego stylu życia. Uwielbia podróże.

Aneta Urlich: pracownik administracyjny przy projektach finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego WL, wolontariuszka programu na rzecz osób bezdomnych Gorący Patrol. Angażuje się zarówno w działania stacjonarne, w punkcie wsparcia przy ul. I-go Maja w Lublinie jak i mobilne (zimowe wizyty w miejscach przebywania osób bezdomnych).

Behnam Rahbarifard: mentor międzykulturowy, z pochodzenia Irańczyk. Posługuje się biegle językami poskim, angielskim, perskim i arabskim. Pomaga cudzoziemcom w przejściu procesu integracji. Potrzeby są różne, od tłumaczenia wizyty w urzędzie do zakupu koszernego jedzenia dla samotnej matki. Prywatnie pasjonat tańców latynoamerykańskich, gra także na tradycyjnym perskim instrumencie.

Irena Cherevyk: mentorka międzykulturowa, biegle posługuje się językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim. W kręgu jej zainteresowań leży grafika komputerowa, co wykorzystuje także w pracy w Stowarzyszeniu. Wolontariuszka programu „W Drodze” wolontariat na rzecz uchodźców.