Pielgrzymowanie staje się powoli naszą tradycją. Po Kownie (spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem i Wąwolnicy przyszedł czas na Jasną Górę. Propozycja wyjazdu spotkała się z dość entuzjastycznym odzewem ze strony osób, do których kierowaliśmy zaproszenie. Tym bardziej, że okazało się, że większość w Częstochowie jeszcze nie była.

W wyjeździe, który odbył się w dniach 11-12 maja wzięło udział ponad 50 osób- podopieczni, wolontariusze i osoby duchowne.

Dla wszystkich było to ważne przeżycie, które zostanie w pamięci na długie lata. Atmosfera wspólnej modlitwy i skupienia była dla naszych podopiecznych źródłem wzruszeń i silnych emocji. pozwoliła uczestnikom poczuć się częścią wspólnoty wiary. Doświadczenie to wpłynęło na nich bardzo korzystnie i zmotywowało do trudnej walki o powrót do społeczeństwa.

Wszyscy pielgrzymi stanęli na wysokości zadania, przyszli punktualnie, właściwie ubrani, ogoleni. Uczestniczyli we Mszy św., Drodze Krzyżowej i innych nabożeństwach.

Owoce pielgrzymki będziemy obserwować jeszcze przez długi czas, niektórych pewnie nie zauważymy. Wiemy, że doświadczenie to było możliwe dzięki wrażliwości i postawie solidarności z bliźnimi naszych stałych sponsorów, którym z serca dziekujemy