Wyniki postępowania z dnia 29.01.2019 r. na „„Świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności”

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi w związku z zapytaniem ofertowym na „Świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności w ramach projektu pt. „ Powrót – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – III edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie w dniu 18.02.2019 r. wybrano następujące oferty:

Część I: Marta Struzik , cena 21 000  zł brutto

Część II: Mieczysław Puzewicz , cena 21 000  zł brutto

Część III: Mieczysław Puzewicz , cena 21 000  zł brutto

Część IV: Anna Skrzypczak, cena 21 000 zł brutto

Część V: Anna Skrzypczak, cena 21 000 zł brutto

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2019 r. nr 1/P/2019 w celu rozeznania rynku na usługę wynajmu pokoju/stancji dla uczestników projektu

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku numer 1/P/2019 na usługę wynajmu pokoju/stancji dla uczestników projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy- III edycja” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się w załącznikach

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2019 r. na „świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności”

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na ” świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności”, w ramach projektu „Powrót- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy- III edycja” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się w załącznikach

 

załącznik nr 1 doświadczenie

załącznik nr 2 brak powiązań

załącznik nr 3 oferta

załącznik nr 4 klauzula informacyjna

zapytanie ofertowe – coach

Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 17.01.2019r. na Zapytanie ofertowe z dnia „Świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności”

Szanowni Państwo zamówienie z dnia 17.01.2019r. na „Świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności” zostało anulowane.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w celu zapoznania się z kolejnymi zapytaniami ofertowymi.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2 /P/2019 z dnia 21.01.2019 r. na zakup odzieży

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku na zakup odzieży w ramach projektu ” Powrót- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy- III edycja” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy-1

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

zapytanie ofertowe dostawa odzieży Powrót III-2

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/P/2019 z dnia 21.01.2019 r. na dostarczenie artykułów spożywczych

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku na zakup artykułów spożywczych w ramach projektu ” Powrót- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy- III edycja” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (2)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy-4

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań-

zapytanie ofertowe – zakup art.spoż. obiadokolacje Powrót III (6)-2

Zapytanie ofertowe z dnia 17.01.2019 r. na „Świadczenie indywidualnego coachingu psychologicznego osób bezdomnych w zakresie wychodzenia z bezdomności oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób bezdomnych”

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na świadczenie indywidualnego coachingu psychologicznego osób bezdomnych w zakresie wychodzenia z bezdomności oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób bezdomnych. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdą Państwo w załącznikach

załącznik nr 1 doświadczenie (1)

załącznik nr 2 – brak powiązań

załącznik nr 3 – oferta załącznik

nr 4 klauzula informacyjna (1)

zapytanie ofertowe-psycholog (1)

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17. 01. 2019 r. „Świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności”

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Szczegóły oraz potrzebne dokumenty znajdą Państwo w załącznikach.

załącznik nr 1 doświadczenie

załącznik nr 2 brak powiązań

załącznik nr 3 oferta

załącznik nr 4 klauzula informacyjna

zapytanie ofertowe – coach

Rozeznanie rynku na wyżywienie i zakwaterowanie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku na wyżywienie i zakwaterowanie podczas wyjazdu wakacyjnego dla podopiecznych projektu ” Szansa- Aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

ROZEZNANIE-RYNKU- wyżywienie i zakwaterowanie

Wyniki postępowania z dnia 04.06.2018 r

Nr postępowania: 10/SZ/Z 2018 z dnia 04.06.2018 r. na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu ” SZANSA- Aktywizacja społeczno- zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” .

szczegóły w załączniku.

rozstrzygnięcie postępowania 10.SZ.Z.20