Rozeznanie rynku na wyżywienie i zakwaterowanie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku na wyżywienie i zakwaterowanie podczas wyjazdu wakacyjnego dla podopiecznych projektu ” Szansa- Aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

ROZEZNANIE-RYNKU- wyżywienie i zakwaterowanie

Wyniki postępowania z dnia 04.06.2018 r

Nr postępowania: 10/SZ/Z 2018 z dnia 04.06.2018 r. na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu ” SZANSA- Aktywizacja społeczno- zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” .

szczegóły w załączniku.

rozstrzygnięcie postępowania 10.SZ.Z.20

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 10/SZ/Z/2018  z dnia 04.06.2018r. na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”.
Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w załącznikach.

Miasteczko Integracyjne 2018r.

„Droga młodzieży wszystkich języków i kultur, czeka was zadanie wzniosłe
i porywające: macie być ludźmi, którzy potrafią okazywać solidarność, zachowywać pokój i miłować życie w postawie szacunku dla wszystkich. Bądźcie twórcami nowej ludzkości, w której wszyscy bracia i siostry, należący do jednej rodziny, będą mogli nareszcie żyć w pokoju!”

św. Jan Paweł II

 

Miasteczko Integracyjne – święto ludzi młodych z całego świata – na stałe wpisało się w kalendarz działań środowiska lubelskiego Centrum Wolontariatu. Dotychczas odbyły się cztery edycje tego niezwykłego wydarzenia: w 2011, 2014, 2015 i 2017 roku. Za każdym razem udawało się w jednym miejscu zgromadzić blisko 200 młodych ludzi z terenu Lubelszczyzny oraz zza granicy. Pełna entuzjazmu, radości i energii młodzież reprezentująca różne kraje i rejony Polski przyjeżdżała po to, żeby spotkać się, poznawać, dzielić doświadczeniem, zawierać nowe przyjaźnie, ale przede wszystkim wspólnie zastanawiać się, co można zrobić, żeby budować lepszy świat dla nas wszystkich. W refleksjach nad wartością i sensem życia pomagały spotkania ze specjalnie zaproszonymi osobami. Wśród nich byli m.in: Franak Viacorka (białoruski opozycjonista), Révérien Rurangwa (świadek ludobójstwa w Rwandzie w 1994), Michael Schwarzkopf (niemiecki pastor), arcybiskup Stanisław Budzik (Metropolita Lubelski), o. Otto Katto (misjonarz z Ugandy), Marcin Mamoń (dziennikarz i reżyser filmów dokumentalnych z miejsc objętych konfliktami wojennymi), dr Helena Pyz (lekarz, misjonarka w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych w Indiach), Marina Hulia (aktywistka społeczna pracująca z uchodźcami), O. Igor Kondratiev (duchowny grekokatolicki, udzielający wsparcia uchodźcom na Białorusi), Zbigniew Drążkowski (działacz społeczny, prowadzący wspólnotę Emaus).

Troska o pokój na świecie oraz niezbędne w tym procesie odnawianie wartości solidarności międzyludzkiej to nasza wspólna sprawa, a w dzisiejszych czasach dodatkowo szczególnie ważne zadanie i duże wyzwanie. Żyjemy w świecie, w którym z różnych stron docierają do nas niepokojące informacje o łamaniu praw człowieka, wciąż wybuchających konfliktach, niezażegnanych sporach czy niszczących wszystko i uderzających w godność osoby ludzkiej wojnach.

To my, ludzie młodzi, mamy klucze do przyszłości. Od nas zależy, jak będzie wyglądać najbliższe otoczenie, a to ma wpływ na sprawy o wymiarze globalnym. Na tej drodze potrzebujemy drogowskazów, osób, które na podstawie własnych doświadczeń i historii życia pomogą nam odkrywać świat wartości pokoju, solidarności, pojednania, służby drugiemu człowiekowi, braterstwa. Pochodzimy z Ukrainy, Gruzji, Litwy, Białorusi, Uzbekistanu, Czeczenii, Iranu, Syrii, Turcji, Salwadoru, Indonezji, Maroko, Tunezji, Meksyku, Indii, Polski. Jesteśmy tu „RAZEM I BLISKO SIEBIE”, żeby dać świadectwo, że o wiele więcej nas łączy niż dzieli i że w różnorodności tkwi prawdziwa jedność oraz niezwykła moc do budowania razem Cywilizacji Miłości.

 

 

Miasteczko Integracyjne

24 -27 maja 2018, Dom Spotkania w Dąbrowicy

(program ramowy)

Dzień I (czwartek, 24.05.)

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

Inauguracja Miasteczka Integracyjnego

Spotkania integracyjne w grupach

Warsztaty nowych umiejętności

Być solidarnym w czasie wojny” – spotkanie z gościem: o. Sergiej Dmytriyev (Eleos, Ukraina)

Dzień II (piątek, 25.05.)

Prezentacje grup zagranicznych

Lekcja Solidarności – spotkania wprowadzające z koordynatorami programów CW

Lekcja Solidarności – działania wolontariackie na terenie Lublina i okolic

Podsumowanie Lekcji Solidarności – warsztaty w grupach

Podsumowanie Lekcji Solidarności – spotkanie ogólne

„Wolność to stan umysłu” – spotkanie z gościem – Behnam Rahbarifard (Polska/Iran)

Dzień III (sobota, 26.05.)

Warsztaty z edukacji międzykulturowej

Spotkanie z gościem

Spotkania w grupach z liderami

„Solidarność bez granic” – spotkanie z gościem – s. Anafrida Biro (Polska/Tanzania)

„Niepodległej…” – koncert z udziałem polskich i zagranicznych artystów

Dzień IV (niedziela, 27.05.)

Msza Święta

Integracyjny Festyn Rodzinny

Warsztaty podsumowujące z liderami

Podsumowanie i pożegnanie

Spotkania z gośćmi, koncert i festyn mają charakter otwarty.

Informacje dla uczestników i zgłoszenia udziału znajdują się tutaj:  http://wolontariat.lublin.pl/?p=2110

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 09/SZ/Z/2018 z dnia 11.04.2018r.

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 09/SZ/Z/2018 z dnia 11.04.2018 r. na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie, informujemy, że do realizacji zadania w poszczególnych częściach zostali wybrani następujący Wykonawcy:

rozstrzygnięcie 09

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego

Zachęcamy do zapoznanie się z zapytaniem ofertowym nr 09/SZ/Z/2018  z dnia 11.04.2018r. na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Zamościu, tj. Hrubieszowie, Zwierzyńcu i Szczebrzeszynie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”.

Zapytanie ofertowe nr 09

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 04/SZ/Z/2018 z dnia 19.03.2018r.

Zamawiający – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu unieważnia  zapytanie  ofertowe nr 04SZ/Z/2018 z dnia 19.03.2018r., na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie – II edycja” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż w zapytaniu ofertowym pominięto jedną część zamówienia. Postępowanie będzie ogłoszone ponownie.

Zaproszenie- Miasteczko Integracyjne 2018

Centrum Wolontariatu w Lublinie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do rocznej współpracy wolontariackiej, której inauguracja nastąpi podczas „Miasteczka Integracyjnego” w dniach 24 – 27 maja 2018r. w „Domu Spotkania” w podlubelskiej Dąbrowicy. Szczegóły przedsięwzięcia w załącznikach.

 

Formularz zgłoszenia 2018  REGULAMIN UCZESTNICTWA 2018 .  zaproszenie

 

Rozstrzygnięcie zapytania nr 05/SZ/Z/2018

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 05/SZ/Z/2018 z dnia 20.03.2018 r. na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z matematyki w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie, informujemy, że do realizacji zadania w poszczególnych częściach zostali wybrani następujący Wykonawcy:

 

05 rozstrzygniecie

Rozstrzygnięcie zapytania nr 07/Sz/Z/2018

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 07/SZ/Z/2018 z dnia 23.03.2018r. na przeprowadzenie grupowych warsztatów z socjoterapii i wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie, informujemy, że do realizacji zadania w poszczególnych częściach zostali wybrani następujący Wykonawcy:

07 rozstrzygniecie